Fraktsedlar

Stamfraktsedlar i set om fyra exemplar levererar vi antingen neutrala eller med exempelvis firmanamn tilltryckt.


Adresslapp/CMR

Fraktsedeln finns även att få med bakomliggande adresslapp och för export finns internationell CMR fraktsedel.


Kedjeblankett

Vi levererar dessutom fraktsedlar tilltryckta och numrerade i antingen kedja eller monterade på bärbana.